Become a fan on facebook

Od ideje do Udruge

1. Razlozi za osnivanje Udruge

Hrvatska je jedinstvena zemlja u svijetu po svojem iseljeništvu jer iseljeništvo Hrvatske ili kako često kažemo 'iseljena Hrvatska' je po broju ljudi isto tako veliko kao i 'domovinska Hrvatska' a mnogi kažu i veča. Istovremeno hrvatski su iseljenici poznati po svojem domoljublju, patriotizmu i želji da sa Hrvatskom zauvijek ostanu povezani, svaki na svoj način i prema svojim shvaćanjima, željama i mogućnostima. Veliki dio iseljenika se želi vratiti u Hrvatsku, ako ne prije onda kad dođu u penziju, da borave trajno ili da provode velik dio godine u Hrvatskoj. Gotovo svi su očekivali da će se te želje ostvariti nastankom Hrvatske kao samostalne države i zato su snažno poduprli osnivanje samostalne države Hrvatske. Može se slobodno tvrditi, prisjećajući se 20-tak godina unatrag, da bez moralne, novčane i političke pomoći iseljeništva samostalne Hrvatske možda ne bi niti bilo.

Vjerojatno nitko nije gajio veča očekivanja od nove hrvatske države od samih povratnika i iseljenika. Međutim mnogi hrvatski povratnici, potomci hrvatskih iseljenika koji su željeli upoznati svoju pradomovinu, hrvatski investitori iz inozemstva i mnogi kojima je 'Hrvatska pri srcu' doživjeli su prilično velika razočaranja, susreli se sa neoćekivanim problemima, birokratskim komplikacijama, teškoćama i problemima svakojake vrste, čak i prevarama i osjetili su da podjela na iseljenu i domovinsku hrvatsku još uvijek postoji pa možda se čak i produbljuje a neki su se vratili u zemlje iz kojih su došli. Nekolicina entuzijasta videći taj paradoks želja i stvarnosti, te teškoće, probleme i nerazumljivi odnos prema povratnicima, tu podjelu na dvije Hrvatske, došla je na ideju , da osnuju Udrugu Hrvatskih Povratnika i Iseljenika.

Očigledno suština je ideje pomoći prvenstveno hrvatskim povratnicima na naćin da se predstave i brane interesi hrvatskih povratnika kao dijela hrvatskog društva ali i interesi svih onih koji su na temelju porijekla i državljanstva sa Hrvatskom povezani i koji su dio te 'iseljene Hrvatske'. Ideja je da se potiče, olakša i osigura normalni povratak tako da se poveže na svjetskoj razini 'iseljenu Hrvatsku' i 'domovinsku Hrvatsku', i to na naćin da svi imaju koristi i da se to provede na pošten, korektan i razuman naćin koji je svima prihvatljiv bez da se za to upotrijebi poznate političke i nacionalne recepte koji su se tijekom posljednjih 20 godina pokazali neuspješnim i čiji je rezultat nezadovoljstvo i udaljavanje 'iseljene Hrvatske' i 'domovinske Hrvatske'. Od iseljene Hrvatske tražio se samo novac a davala se zauzvrat prazna obećanja i demagoške parole. Realno gledajući ideja o osnivanju ovakove udruge, ako se uspije realizirati na masovnoj osnovi, pomoći će ne samo iseljeništvu nego i svim hrvatskim građanima u samoj Hrvatskoj.

I to je bio razlog za osnivanje Udruge Hrvatskih Povratnika. Osnovana je u malom mjestu Bilice kod Šibenika gdje se skupila nekolicina povratnika, koji su prvi došli na ovu ideju. Udruga je registrirana kod hrvatskih županijskih vlasti u Šibeniku. Pedesetak je ljudi prisustvovalo osnivačkoj skupštini i već se pridružilo Udruzi

2. Rad i djelovanje Udruge

Predsjednik Udruge je gospodin Zdravko Belančić iz Clevelanda, USA, koji je i iseljenik ali i povratnik jer živi na obje strane tijekom godine i zato izvrsno pozna sve što je za Udrugu važno. Tajnik Udruge je gospodin Stanislav Čavlek također povratnik koji svoj život provodi dijelom u Njemačkoj a čak večim dijelom u Hrvatskoj. Dopredsjednik Udruge je dr. Ratimir Kvaternik, povratnik sa rada u inozemstvu u doslovnom smislu, koji je 12 godina radio za UNESCO u nizu zemalja od Jordana, Sirije i Libanona do Francuske te boravio duže vrijeme u Kanadi i USA.

Udruga, za sada, nema namjeru djelovati kao politička stranka niti se aktivirati kao nova politička snaga nego namjerava zastupati interese svih povratnika a zatim i svih iseljenika i njihovih potomaka i povezati ih međusobno na svjetskoj razini i izrasti u snažnu međunarodnu asocijaciju, da bude svjetski umrežena po ugledu na slične udruge u nekim drugim zemljama. Udruga će surađivati sa hrvatskim vlastima i ako uspije izrasti u snažnu svjetski umreženu organizaciju Udruga će moći raditi na promicanju interesa hrvatskih povratnika i iseljenika, na obrani njihovih interesa i priznavanju njihovih prava, interesa i mogućnosti u hrvatskim zakonima. Istovremeno Udruga će raditi na promidžbi ideje povezivanja iseljene i domovinske Hrvatske u svakom smislu : socijalnom, poslovnom, investicijskom, kulturnom, turističkom itd. Drugim riječima Udruga će raditi na tome da se iseljeništvo kod ljudi u Hrvatskoj shvati kao mogućnost poboljšanju života u Hrvatskoj i razvoja Hrvatske, jer povratnici i iseljenici svojim iskustvom, znanjem stečenim dugogodišnjim boravkom i radom u mahom razvijenim zemljama ali naravno i svojim potencijalnim investicijskim mogućnostima mogu svakako doprinijeti tome boljitku, doprinijeti čak daleko više nego što se to danas u Hrvatskoj shvaća.

S druge strane hrvatsko iseljeništvo ne smije samo mariti za, kako je to jedan poznati hrvatski političar rekao, 'za postojanje hrvatske međunarodno priznate države, postojanje hrvatskog grba i zastave i posjedovanje hrvatske putovnice, dok ih ne interesira kako se Hrvatska razvija, kako žive ljudi u Hrvatskoj i kako Hrvatska postupa i djeluje prema svojim građanima, prema povratnicima i prema iseljenicima'. Toga su svega najsvjesniji upravo hrvatski povratnici koji su iskusili obadvije strane medalje, vidjeli i živjeli i u 'iseljenoj' ali i u 'domovinskoj' Hrvatskoj. I zato udruga nosi ime – UDRUGA HRVATSKIH POVRATNIKA.

Udruga djeluje globalno, u svim zemljama. Za sada je glavni ured Udruge u Hrvatskoj. Učlanjenjem novih članova stvarati će se po zemljama podružnice koje će samostalno dalje raditi na temelju zajednički usvojenih principa i u suradnji sa uredom u Hrvatskoj koji će koordinirati rad jer će raspolagati informacijama interesantnim za pojedinu zemlju ali i interesantnim za cijelu Udrugu. Podružnice pak, kad ojačaju, moći će osnivati svoje ogranke. Komunikacije će se odvijati internetskom tehnologijom (e-maila, skypa, teleconferencing itd.) i svatko će moći direktno stupiti u komunikaciju sa svakim i svatko će moći pronaći nekoga čije mu iskustvo u konkretnom slučaju može pomoći. Udruga će dakle koristiti svakom pojedincu osobno. Udruga će u budućnosti raditi i na projektima : od kulturnih do poslovnih, investicijskih, informacijskih i drugih. Za to će postojati stručni odbori Udruge u kojima će biti stručni ljudi iz pojedinih područja. U projektima uloga Udruge moći će biti različite : konzultantska, partnerska, lobistička itd.

Tako će Udruga imati strukturno dvije razine : jedna je organizacijska (Headoffice, podružnice, ogranci) a druga funkcionalna (stručni odbori za pojedina područja).

3. Statut Udruge, financiranje i program

Donesen je Statut Udruge koji definira i određuje između ostalog i tko može biti članom Udruge i koji su osnovni ciljevi Udruge. Ti su ciljevi ukratko :

  • objedinjavanje hrvatskih povratnika i zastupanje njihovih interesa,
  • otvoriti vlastitu internetsku stranicu sa potrebnim informacijama, koja će omogućit svakom povratniku lakše snalaženje pri povratku te olakšati ulaganja u Hrvatsku,
  • promicanje povratka hrvatskih iseljenika u Republiku Hrvatsku i suradnje između hrvatskih građana izvan domovine i onih u njoj,
  • pravna pomoć kod zajedničkih problema,
  • unapređenje njihovog ekonomskog, društvenog i kulturnog života u Hrvatskoj putem organitiranja društvenih druženja, skupova, seminara, izložbi, simpozija i sličnim aktivnostima
  • Upoznavanje druge i treće generacije hrvatskih građana u inozemstvu sa Hrvatskom putem obrazovnih i drugih aktivnosti i poticanje njihovog ‘povratka‘ i/ili poslovne suradnje sa hrvatskim partnerima putem poslovnih skupova, savjetodavnim (konzultantskim) aktivnostima, partnerstvom u njihovim projektima i drugim aktivnostoma koje mogu poslužiti u poticanju poslovne suradnje i investicijskim poslovima
  • uspostavljanje svjetske mreže i međusobnog komuniciranja povratnika i potencijalnih povratnika prvenstveno elektroničkim putem ali i drugim naćinima.

Program Udruge za 2010 je jednostavno razviti Udrugu i osnažiti ju kroz ćlanstvo a za 2011 će se dogovoriti plan aktivnosti na temelju zacrtanih ciljeva u Statutu.

Udruga će se financirati u početku donacijama, iz članarine članova, iz fondova hrvatskih i međunarodnih institucija i fondacija a kasnije i iz sudjelovanja na komercijalnim projektima i investicijskim poslovima.

4. Poruka Udruge svim povratnicima i iseljenicima

Treba još jedanput jasno istaknuti, da samo masovno umreženje i organiziranje na globalnom i internacinalnom nivou može uspjeti, jer današnji svijet je svijet globalizacije, a nove tehnologije omogućuju realizaciju takove ideje.

Zato pozivamo sve povratnike, sve hrvatske iseljenike (koji su potencijalni povratnici) i sve koji su povezani s Hrvatskom kroz porijeklo ili državljanstvo da nam se pridruže – PRISTUPITE UDRUZI HRVATSKIH POVRATNIKA.

Povratnici sigurno vide jasno svoj interes u Udruzi a poduzetnici i investitori hrvatskog porijekla također. Za pristupanje Udruzi javite se na e-mail adresu info@uhp.com.hr . Na našoj web stranici www.uhp.com.hr moguće je putem interneta vidjeti i učestvovati u svim događanjima. Molimo i za vaš savjet, sugestije i prijedloge o tome kako ovu osnovnu ideju još bolje razraditi i provesti u praksi. Naravno molimo Vas da nam pišete i o svojim iskustvima oko povratka ili povezivanja iseljeništva i hrvatske domovine i o sasvim konkretnim primjerima. Svi vaši doprinosi biti će na web stranici a vaše ime navedeno kao ime autora.. Molimo i za konstruktivne kritike ali ne za političke, nacionalne, vjerske ili fundamentalističke kritike, objave, izjave ili prijedloge a pogotovo ne priloge koji bi vrijeđali nekog iz Hrvatske ili iz iseljeništva.

Da se razumijemo: mi ne želimo niti zanemariti niti zaboraviti našu hrvatsku povijest i prošlost i sve nesretno i užasno što se događalo nego želimoiz naše teške povijestii i prošlosti naučiti da ne ponavljamo iste pogreške ponovno. zato želimo novi i drugačiji pristup, novi početak, pošteni rad i ponašanje, drugačije nego što je to bilo zadnjih dvadesetak godina jer rezultati tih zadnjih dvadesetak godina nisu dobri niti prihvatljivi niti za povratnike, niti za iseljenika a najmanje za hrvatske građane.

VJERUJEMO DA ĆE UDRUGA KOJA SE BAZIRA NA TAKOVIM PRINCIPIMA I PRISTUPU USPJETI POSTIĆI ONO ŠTO JE SAN SVAKOG POVRATNIKA, SVAKOG ISELJENIKA I SVAKOG HRVATA U DOMOVINI A TO JE: SRETAN, LIJEP, UGODAN I NORMALAN ŽIVOT U LIJEPOJ HRVATSKOJ DOMOVINI.

Kontakt

Country:USA
State:Ohio
City:Cleveland
Telephone:216-531-2902
Email:zdravkobelancic@yahoo.com

O nama

Hrvatski radio klub " ZVUCI HRVATSKE" utemeljen je prije 23 godine, zahvaljujuci ustrajnom naporu i zrtvama manje skupine Hrvata grada Clevelanda i okolice, Pronosio je svojim.programima "Glas slobodne Hrvatske" istinu o Hrvatskoj,te podrzavao volju naroda o Nezavisnoj Hrvatskoj Drzavi

Opširnije...

* - obavezna polja