Hrvatski Svjetski Sabor pokrenuo je program NARODNIH ZASTUPNIKA

22.04.2020

·         

·            Broj:  01-33-1/2020.

  Poreč, 19. 04.2020. godine.

                               

Gospodin ZDRAVKO BELANČIĆ  !

 Hrvatski Svjetski Sabor pokrenuo je program  NARODNIH ZASTUPNIKA sa kojim je upoznata

hrvatska i svjetska  javnost. Da bi se realizirao program NARODNIH ZASTUPNIKA potrebno je izabrati IZBORNI STOŽAR na nivou Svijeta.

1. IZBORNI STOŽER se organizira na nivou Svijeta  koji će napraviti plan aktivnosti.

2. Članovi Izbornog stožera mogu biti osobe koje znaju,mogu i hoće učiniti sve što je u

njihovoj moći kako bi predlagali i izabrali časne, moralne, poštene hrvatske domoljube

NARODNE ZASTUPNIKE koji će istinski zastupati interese Hrvatskog Naroda i

Države Hrvatske.

3. Izborni Stožer je stalno tijelo koje ima zadatak da nakon izbora prati rad NARODNIH

ZASTUPNIKA i postupa u skladu sa Ugovorom kojeg su potpisali NARODNI

ZASTUPNICI

Cilj JE:

1. Izabrati u državni Sabor RH NARODNE ZASTUPNIKE kojima je moral osnovno

mjerilo vrijednosti čovjeka, kojima je politika časna dužnost, borba za opće dobro, ,

koji su se oslobodili mržnje i svoga egoizma u korist općeg dobra Hrvatskog Naroda  i

Države Hrvatske.

2. NARODNI ZASTUPNICI će putem Sabora RH pokrenuti proces promjena

partitokratskog sustava u RH  i tim osigurati postepeno izlaženje iz ove teške moralne

i gospodarske krize u kojoj se danas Hrvatski Narod nalazi

3. NARODNI ZASTUPNICI će svojim aktivnostima  osigurati realizaciju političkih i

gospodarski programa, koje su obećali narodu kojima  će osigurati financijsku

sigurnost RH za narednih 50 godina.

ZADATAK STOŽERA JE:

1. Izvršiti pripremu za izbore po izbornim jedinicama

·       

PROGRAM

UJEDINJENI U  BLOK 33.  NA  PRVIM  PARLAMENTARNIM

IZBORIMA,  SA  PREPOZNATLJIVIM  INDENTITETOM- NARODNIH

ZASTUPNIKA,  TRAŽIT  ĆE  OD  SVEUKUPNOG  HRVATSKOG

NARODA  U  ZEMLJI  I  SVIJETU  POVJERENJE,  KAKO  BI 

OSIGURALI  REALIZACIJU  GOSPODARSKIH  I  POLITIČKIH 

PROGRAMA,  KOJIMA  ĆE  SE  SVEUKUPNOM  HRVATSKOM

NARODU  U  ZEMLJI I  SVIJETU  OSIGURATI   SOCIJALNA  I

FINACIJSKA  SIGURNOST  ZA  NAREDNIH  50.  GODINA.

1. Gospodarski  program

 

1. Izgradnja nizinske, dvokolosiječne i elektrificirane željezničke pruge  

Rijeka – Zagreb – Botovo.

2. Izgradnja matičnog kontejnerskog terminala „Zagrebačko pristanište“.  

3. Izgradnja velikog poslovno-logističkog čvorišta „Miklavlje“.   

4. Izgradnja višenamjenskog plovnog kanala Dunav – Sava (Vukovar –  

Šamac).

5. Razvoj Međunarodnog prometnog čvorišta „Cargo centar Zagreb”  

6. Izgradnja   mreže   željezničkih   pruga   između   lučkih   terminala   i  

logističkih   čvorišta   za   unutarnji   (interni)   prijevoz   kontejnera   po

strogom normativu matičnih brodova od 75 TEU/h

7. Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa na Jadranu.

8. Riješene   svih   neriješenih   graničnih   područja   RH   koje   sada   koristi

Srbija,Slovenija i Crna Gora.

9. Izgradnja međunarodnog poslovnog centar Karlovac.

10.Izgradnja međunarodnog centara mladih na području grada Vrgorca,

Makarske i Ljubuškog susjednog garda BiH.

- 2 -

11.  Putem razvojnih centara RH Zagreb,Split,Osijek i Rijeka@  Osigurati

otkup svih poljoprivrednih i  mesnih proizvoda.

12.  Izgraditi  dvosmjernu  elektrificiranu  željeznicu  prugu    Pula  Zagreb

prema Mađarskoj granici.

13.  Izgraditi   dvosmjernu   elektrificiranu   željezničku   prugu   Raša   -

Slovenija@koja ide pravac Venecije.

14. Izgraditi LNG terminal na otoku Krku preko kojeg Hrvatska dobiva

energetsku neovisnost i to po paritetu litra pitke vode/litra LNG.

15.Izgradnja 5 LNG brodova u hrvatskim brodogradilištima u funkciji LNG

terminala Omišalj.

16.   Program   cjelogodišnjeg   turizma   kroz   funkcionalno   povezivanje

„Zelene Hrvatske“ sa morem i ostalim turističkim resursima.

17.   Proglašenje   cjelokupnog   područja   Republike   Hrvatske   ekološki

zaštićenim područjem.

http://youtu.be/mJlZTMiYGp8

2. Politički program :

1. Ukinuti  nadri institucije, ukinuti sva opterećenja dohotka osim

socijalnog i za nezaposlene.

2. Preustroj RH organizirati po kulturnim, jezičnim i gospodarskim

specifičnostima

3. Vratiti narodu opljačkano.

4. Uvesti odgovornost po uzoru na sveto pismo  mišlju, riječju djelom i

propustom od mjesne zajednice do Sabora RH

5. Uz zakonodavnu, izvršnu i pravosudnu vlast uvesti još i četvrtu

monetarnu vlast.

6. Osnovati Hrvatsku Svjetsku banku.

7. Osigurati da Narodna Banka Hrvatske bude istinski Hrvatska

Narodna Banka, koja će služiti interesima hrvatskog naroda, a ne

interesima domaćih i stranih oligarha.

8. Uvesti odgovornost da onaj tko je pronevjerio ili za sebe osobno

iskoristio vršeći državne poslove više se nikad ne može zaposliti u

državnim službama

9. Uvesti moral i moralne norme kao osnovno mjerilo vrijednosti

čovjeka.

3. Vanjska Politika:

 

  •                                       - 3 -

1. Vodi korektnu partnersku politiku sa svim zemljama svijeta bez

superiornosti i bez podčinjenosti na ravnopravnim odnosima,

cijeneći svoje a uvažavajući tuđe.

2. HrvatI izvan Domovine čine  sastavni dio Hrvatskog Naroda .

3. Hrvati  Bosne  i   Hercegovine   nisu   Dijaspora   nego   konstitutivni

narod   Bosne   i   Hercegovine   koji   imaju   pravo   na   svoj   teritorij

(Herceg Bosnu) pismo i kulturu. Hrvatska ako matična država

Hrvate B i H  mora štititi i zasititi pred međunarodnim subjektima

i u granicama mogućnosti pomoći da, kao narod, ostvare svoja

prava, konzumiraju ista i budu ravnopravni sa drugim narodima

B i H.

4. SOCIJALNA POLITIKA:

1.  Majkama sa 3 i više djece osigurati prosječna mjesečna primanja i

sva prava iz radnog odnosa, kao da su zaposlene.

2.  Osigurati svoj djeci besplatni smještaj u vrtićima.

3.  Osigurati svim đacima i studentima besplatno školovanje.

4. Uvesti odgovornost da onaj tko je pronevjerio ili za sebe osobno

iskoristio vršeći državne poslove više se nikad ne može zaposliti u

državnim službama..

5. Osigurati socijalnu sigurnost građanima RH.

6. BRANITELJI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od

Općine do Sabora RH-e.

7. MLADI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do

Sabora RH-e.

8. UMIROVLJENICI po funkciji, a ne po izboru, sudjeluju u sustavu vlasti od

Općine do Sabora RH-e

9. DIJASPORA po funkciji, a ne po izboru, sudjeluje u sustavu vlasti od Općine

do Sabora RH-e.

5. Kultura:

Narodni zastupnici podržavaju sve programe vezane za promidžbu

i predstavljanje kulturne baštine Države Hrvatske. Narodni zastupnici

objedinjeni   putem   bloka   33.   (Stranke   Udruge   i   kreativni

pojedinci) će se ugovorom obavezati da će putem Sabora RH i

svih   drugih   hrvatskih   institucija   navedenim   stručnjacima   –

znanstvenicima   osigurati   uvjete   kako   bi   oni   svoje   programe

realizirali i time  hrvatskom narodu osigurali sretnu budućnost.

- 4 -

Nezavisni stručnjaci-znanstvenici spremni su svoje znanje i

sposobnosti upotrijebiti za dobrobit hrvatskog Naroda i Države

Hrvatske, kako bi (kao što je u sportu,)  Hrvatska gospodarski

bila prepoznatljiva država Svijeta. A to joj sa svojim programima

mogu osigurati :  Akademik Zvonimir Baletić BANKE I ŠTEDIONICE.

General Branko Borković   . Admira Ante Budimir. ZAŠTITA

HRVATSKOG  MORA  Dr. Vladimir Bedeković ZDRAVSTVENI

TURIZAM. Mr.sc. Barbara Bulat PRIRODOSLOVLJE.  Mr.sc. Ilija

Barjanašić NATALITET  Mr. sc.  Željklo Cvrtila, UNUTARNJI 

POSLOVI. Prof. Ante Cukrov POVIJEST  ISTRE. Admiral Domažet

Davor Lošo STRATEGIJA INTERESNIH POLITIČKIH I

GOSPODASRKIH ČINBENIKA  Dr.sc. Tihomoir Domažet.

Kontakt

Country:USA
State:Ohio
City:Cleveland
Telephone:216-531-2902
Email:zdravkobelancic@roadrunner.com

O nama

Hrvatski radio klub " ZVUCI HRVATSKE" utemeljen je prije 23 godine, zahvaljujuci ustrajnom naporu i zrtvama manje skupine Hrvata grada Clevelanda i okolice, Pronosio je svojim.programima "Glas slobodne Hrvatske" istinu o Hrvatskoj,te podrzavao volju naroda o Nezavisnoj Hrvatskoj Drzavi

Opširnije...

* - obavezna polja