Zakonsko socijalno osiguranje

24.09.2015
Fotografije uz članak 1
Kako ste osigurani tijekom zaposlenja i što ako ostanete bez posla u Njemačkoj? Hrvatski svjetski kongres Njemačke u reizdanoj brošuri BAMF-a (Ministarstva migracija i izbjeglica) daje odgovor na ovo i mnoga druga pitanja vezana uz rad, zapošljavanje i život u ovoj zemlji.

Zakonsko socijalno osiguranje

Socijalno osiguranje u Njemačkoj je zakonski sustav osiguranja koji pruža učinkovitu financijsku zaštitu od značajnih životnih rizika i njihovih posljedica kao što su oboljenja, nezaposlenost, starost i potreba njege u slučaju dugotrajne bolesti ili nemoći. Takvim se osiguranjem svakom pojedincu jamči stabilan životni standard, osigurava potpora i isplaćuje mirovina nakon završetka radnog odnosa.

Socijalno osiguranje predstavlja obavezno osiguranje. Jednu polovicu iznosa doprinosa za zakonsko socijalno osiguranje uplaćuje poslodavac, dok drugu polovicu doprinosa plaćaju sami zaposlenici.
Doprinosi se automatski oduzimaju od iznosa plaće, odnosno naknade za rad.

Pritom postoje dvije iznimke:
Za zdravstveno osiguranje zaposlenici uplaćuju nešto veći iznos od iznosa koji uplaćuje poslodavac, dok s druge strane troškove doprinosa osiguranja za nesretni slučaj u cijelosti snosi poslodavac.
Uplatom navedenih doprinosa stječete pravo na usluge iz različitih područja socijalnog osiguranja. Visina doprinosa za socijalno osiguranje u pravilu se određuje ovisno o primanjima zaposlenika.

Za zdravstveno i mirovinsko osiguranje postoji, međutim, određena granica visine primanja od koje se iznos doprinosa dalje ne povećava (takozvana granica za utvrđivanje visine doprinosa).

Informacije o socijalnom osiguranju možete dobiti

Direktno:
■ Zdravstveno osiguranje i ured za socijalno osiguranje
■ Centrale za zaštitu potrošača

Putem interneta:
■ Savezno ministarstvo rada i socijalne skrbi: www.bmas.bund.de u podizborniku „Unsere Themen/Soziale Sicherung“ (Naše teme/Socijalno osiguranje) i „Unsere Themen/Rente“ (Naše teme/Mirovina).
■ Krovne udruge Njemačkog socijalnog osiguranja: www.deutsche- sozialversicherung.de

Elektroničkom poštom:
■ Savezno ministarstvo rada i socijalne skrbi: info@bmas.bund.de

Iz brošura:
■ Brošure Saveznog ministarstva rada i socijalne skrbi (mogu se preuzeti s internetske stranice www.bmas.bund.de u podizborniku „Publikationen“ (Publikacije)):
• „Soziale Sicherung im Überblick“ - Pregled socijalnih osiguranja (na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom, španjolskom i turskom jeziku)
• „Sozialhilfe und Grundsicherung“ - Socijalna pomoć i osnovno socijalno osiguranje

Zdravstveno osiguranje (preuzeto sa deutsch.info)

U Njemačkoj se može birati između obveznog i privatnog zdravstvenog osiguranja. I jedan i drugi način osiguranja imaju svoje prednosti: kod privatnog osiguranja u cijenu su često uključene bolje usluge (npr. lijekovi bez recepta ili tretmani kod liječnika alternativne medicine), a kod obveznog zdravstvenog osiguranja se visina doprinosa utvrđuje u skladu s primanjima. Dakle, onaj tko manje zarađuje, manje i plaća. Pritom dob osiguranika nije važna. S druge strane, kod privatnih zdravstvenih osiguranja doprinosi se s vremenom mogu znatno povećati.

Prijelaz s privatnog natrag na obvezno zdravstveno osiguranje moguć je samo za osiguranike čiji su prihodi ispod granice propisane za obvezno osiguranje. Zato je odabir privatnog zdravstvenog osiguranja obično odluka za cijeli život.

Informacije možete dobiti

Direktno:
■ Zdravstveno osiguranje i ured za socijalno osiguranje
■ Centrale za zaštitu potrošača

Putem interneta:
■ Savezno ministarstvo zdravstva: www.bundesgesundheitsministerium.de
■ Savezna centrala za zaštitu potrošača: www.verbraucherzentrale.de,
www.vzbv.de
■ Pregled obveznih zdravstvenih osiguranja:
www.gkv-spitzenverband.de, u podizborniku „Gesetzliche Krankenkassen“ (Osiguravajuća društva za obvezno zdravstveno osiguranje)

Elektroničkom poštom:
■ Savezno ministarstvo zdravstva: info@bmg.bund.de

Na broj telefona:
■ Savezno ministarstvo zdravstva:
+49 180 5996602* (od ponedjeljka do četvrtka, od 8 do 18 sati te petkom od 8 do 12 sati)

Brošure:
■ Savezno ministarstvo zdravstva: „Vodič za obvezno zdravstveno osiguranje", može se naručiti
• putem adrese e-pošte publikationen@bundesregierung.de
• na broj telefona: +49 180 5 778090*
• dopisom upućenim Uredu za distribuciju publikacija Savezne Vlade, poštanski pretinac 48 100 9, 18132 Rostock
*Za pozive na navedeni broj naplaćuje se fiksna cijena od 14 centi po minuti zapozive iz fiksne mreže i najviše 42 centa po minuti za pozive iz mobilne mreže.

Mirovinsko osiguranje

Zaposlenici su u pravilu osigurani na temelju zakonski obveznog mirovinskog osiguranja kojim se osigurava financijska sigurnost za starost.

Do 2012. godine mirovina se u pravilu isplaćivala nakon 65. godine života, nakon toga se starosna dob za odlazak u mirovinu postupno povećavala na dob od 67 godina. Od 2029. godine ta će se granica starosne dobi primjenjivati na sve osobe rođene nakon 1964. godine, iako će i tada postojati određene iznimke, na primjer za osobe koje su u osobito dugom razdoblju uplaćivale doprinose za zakonsko mirovinsko osiguranje.

Temeljem mirovinskog osiguranja pruža vam se financijska podrška i u razdobljima smanjenih primanja tijekom vašeg radnog vijeka, to znači kada zbog bolesti ili invaliditeta više niste ili ste samo djelomično radno sposobni te u slučaju da ste udovac/udovica ili siroče.

VAŽNA NAPOMENA!

Zakonska mirovina manja je od iznosa osobnog dohotka koji primate dok ste u radnom odnosu. Kako biste održali svoj životni standard i u starosti, trebali biste pored zakonskog mirovinskog osiguranja dodatno uplaćivati i privatno mirovinsko osiguranje.

Informacije možete dobiti

Direktno:
■ Gradska, općinska, okružna uprava: Ured za socijalno osiguranje
■ Centrale za zaštitu potrošača
■ Informacijski uredi i savjetovališta Njemačkog mirovinskog osiguranja

Putem interneta:
■ Savezno ministarstvo rada i socijalne skrbi: www.bmas.bund.de u podizborniku „Unsere Themen/Rente“ (Naše teme/mirovina)
■ Njemačko mirovinsko osiguranje: www.deutsche-rentenversicherung.de
■ Vodiči i priručnici centrale za zaštitu potrošača na stranici
www.verbraucherzentrale.de

Elektroničkom poštom:
■ Njemačko mirovinsko osiguranje: info@deutsche-rentenversicherung.de

Na broj telefona:
■ Njemačko mirovinsko osiguranje (ne naplaćuje se naknada):
+49 800 10004800 (od ponedjeljka do četvrtka, od 7.30 do 19.30 sati te petkom od 7.30 do 15.30 sati)
■ Savezno ministarstvo rada i socijalne skrbi:
Telefonska linija za građane za pitanja u vezi s mirovinom: +49 180 5 676710 (cijena za pozive iz fiksne mreže 14 centi po minuti; cijena za pozive iz mobilne mreže najviše 42 centa po minuti)

Iz brošura:
■ Brošure Saveznog ministarstva rada i socijalne skrbi (mogu se preuzeti sa stranice www.bmas.bund.de u podizborniku „Publikationen“(Publikacije)):
• „Ratgeber zur Rente“ - Vodič za pitanja u vezi s mirovinom
• „Rentenratgeber für Frauen“ - Vodič za pitanja u vezi s mirovinom za žene
• „Erwerbsminderungsrente“ - Mirovina u slučaju umanjenja osobnog dohotka
• „Handbuch Altersvorsorge“ - Priručnik za mirovinsko osiguranje
• „Zusätzliche Altersvorsorge“ - Dodatno mirovinsko osiguranje (na njemačkom i turskom jeziku)
• „Checkheft Altersvorsorge“ - Knjižica o mirovinskom osiguranju

Osiguranje za slučaj dugotrajne bolesti ili nemoći

Osiguranje za slučaj dugotrajne bolesti ili nemoći nudi vam pomoć kada se zbog starosti ili teške bolesti ne možete više sami brinuti o sebi i ovisite o pomoći drugih osoba.
Osim toga, ovim se osiguranjem nudi potpora, kako financijska tako i savjetovanjem, također i osobama koje brinu o svojim bližima.
Ako želite koristiti usluge osiguranja za slučaj bolesti ili nemoći, morate svaki puta podnijeti odgovarajući zahtjev.
Ako imate obvezno zdravstveno osiguranje, tada ste automatski član obaveznog osiguranja za slučaj dugotrajne bolesti ili nemoći. S druge strane, ako imate privatno zdravstveno osiguranje, morate dodatno sklopiti i privatno osiguranje za slučaj dugotrajne bolesti ili nemoći.

Informacije možete dobiti

Direktno:
■ Državni osiguravatelj zdravstvenog osiguranja ili privatna osiguravajuća društva za zdravstveno osiguranje
■ Centrale za zaštitu potrošača

Putem interneta:
■ Savezno ministarstvo zdravstva: www.bundesgesundheitsministerium.de
■ Savezna centrala za zaštitu potrošača: www.verbraucherzentrale.de,
www.vzbv.de

Elektroničkom poštom:
■ Savezno ministarstvo zdravstva: info@bmg.bund.de

Na broj telefona:
■ Savezno ministarstvo zdravstva: +49 180 5 996603 (od ponedjeljka do četvrtka, od 8 do 18 sati te petkom od 8 do 12 sati; cijena za pozive iz fiksne mreže iznosi14 centi po minuti; cijena za pozive iz mobilnih mreža najviše 42 centi po minuti)

Iz brošura:
■ Savezno ministarstvo zdravstva (mogu se preuzeti s internetske stranice www.bmg.bund.de u podizborniku „Pflege/ Publikationen“ (Njega u slučaju dugotrajne bolesti ili nemoći / Publikacije):
• „Ratgeber Pflege: Alles was Sie zur Pflege wissen müssen“ (Vodič za pomoć u slučaju dugotrajne bolesti ili nemoći: Sve što morate znati u slučaju dugotrajne bolesti ili nemoći)
• „Pflegen Zuhause – Ratgeber für die häusliche Pflege“ (Njega kod kuće – Vodič za pomoć u slučaju bolesti ili nemoći u vlastitom domu)
• „Pflegebedürftig. Was nun?“ (Potrebna vam je pomoć zbog bolesti ili nemoći. Što sada?)

Osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Osobe koje u Njemačkoj ne svojom krivnjom ostanu bez posla nisu prepuštene same sebi, već primaju pomoć od države. U tom slučaju ne dobivaju samo financijsku pomoć, već također mogu koristiti usluge posredovanja Savezne agencije za rad u svrhu pronalaska posla.
U tom smislu po potrebi možete sudjelovati u aktivnostima za profesionalnu integraciju (npr. u programima edukacije i stručnog usavršavanja) i za to dobivati financijsku pomoć.

Naknada za nezaposlenost

Ako ostanete bez posla, a prethodno ste bili barem dvanaest mjeseci u radnom odnosu i uplaćivali obvezne doprinose za socijalno osiguranje, možete podnijeti zahtjev za isplatu naknade za nezaposlenost. Savezna agencija za rad provjerit će ispunjavate li uvjete za primanje naknade.
Naknadu za nezaposlenost možete primati u razdoblju od najviše dvanaest mjeseci, nakon navršene 50. godine života najdulje 15 mjeseci, nakon 55. godine 18 mjeseci te nakon 58. godine života najviše 24 mjeseca.

VAŽNA NAPOMENA!

Najkasnije tri mjeseca prije završetka radnog odnosa morate se osobno prijaviti u Agenciju za rad u svom mjestu te izjaviti da tražite posao. U slučaju da se ne prijavite na vrijeme može nastupiti vrijeme mirovanja tijekom kojeg ne primate naknadu za nezaposlenost. Ako niste u mogućnosti ispoštovati navedeni rok jer ste u kratkom roku saznali da ćete ostati bez posla, dužni ste se prijaviti najkasnije trećeg dana od kada ste saznali za otkaz.

Bez posla ste dulje vrijeme? Naknada za nezaposlenost II

Osobe koje su dulje vrijeme bez posla, također imaju pravo na pomoć države. Naknadu za nezaposlenost II primaju sve osobe koje su, doduše, radno sposobne, ali dulje vrijeme ne mogu pronaći posao i potrebna im je pomoć. Također i osobe koje ne zarađuju dovoljno sredstava potrebnih za život kako za sebe tako i za članove obitelji s kojima zajedno žive imaju pravo na ovaj oblik državne pomoći.
Naknada za nezaposlenost II, za razliku od redovne naknade za nezaposlenost, financira se iz poreza i isplaćuje vam se tako dugo dok ste nezaposleni i nemate nikakvih primanja.

Ostale informacije o naknadi za nezaposlenost II i točnim uvjetima koji propisuju primanje naknade možete, između ostalog, dobiti u Saveznoj agenciji za rad. Dodatno vam mogu pomoći i zaposlenici Savjetovališta za odrasle doseljenike o pitanjima migracije.

Informacije možete dobiti

Direktno:
■ Agencija za rad
■ Centar za zapošljavanje
■ Savjetovalište za odrasle doseljenike o pitanjima migracije

Putem interneta:
■ Savezna agencije za rad: www.arbeitsagentur.de

Iz brošura:
■ Savezna agencija za rad (mogu se preuzeti sa stranica www.arbeitsagentur.de u podizborniku „Veröffentlichungen“ (Objave)):
• „Was? Wie viel? Wer? Finanzielle Hilfen der Agentur für Arbeit auf einen Blick“ (Što? Koliko? Tko? Pregled svih financijskih pomoći Agencije za rad)

Kontakt

Country:USA
State:Ohio
City:Cleveland
Telephone:216-531-2902
Email:zdravkobelancic@roadrunner.com

O nama

Hrvatski radio klub " ZVUCI HRVATSKE" utemeljen je prije 23 godine, zahvaljujuci ustrajnom naporu i zrtvama manje skupine Hrvata grada Clevelanda i okolice, Pronosio je svojim.programima "Glas slobodne Hrvatske" istinu o Hrvatskoj,te podrzavao volju naroda o Nezavisnoj Hrvatskoj Drzavi

Opširnije...

* - obavezna polja